Jouw privacy op (S)ken jezelf!

 

Bij (S)ken jezelf! vinden we het belangrijk dat voor jou duidelijk is hoe we met je gegevens omgaan. In dit privacy statement zetten we dit voor je op een rij.

Beveiliging van jouw gegevens

(S)ken jezelf is de website van ZuivelNL. Wij bieden medewerkers werkzaam in de zuivelindustrie praktische hulp en informatie over duurzame inzetbaarheid en hoe je aan de slag kunt om je vitaliteit, vaardigheid en wendbaarheid te versterken. Heb je je via je mailadres aangemeld bij ons? Dan kun je aan de slag in je eigen omgeving. In deze omgeving beantwoord je vragen die inzicht geven in jouw inzetbaarheid en aan het einde van de vragenlijst krijg je een persoonlijke rapportage. Deze persoonsgegevens zijn onzichtbaar voor de buitenwereld. ZuivelNL zorgt ervoor dat je gegevens veilig opgeslagen zijn. Verder is ZuivelNL ook verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens en zal deze gegevens alleen gebruiken na expliciete toestemming van jou. Dit is de laatste vraag in de vragenlijst en hierbij geef je wel of geen toestemming om jouw antwoorden op de vragen anoniem te delen. Opslag van je gegevens vindt plaats in het ICT Service Centrum van Radboud University binnen het normenkader Hoger Onderwijs, conform de ISO 27001 standaard. Verwerking van je gegevens voor wetenschappelijk onderzoek vindt alleen geanonimiseerd plaats en alleen als je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Verwerking van je gegevens voor inzicht in het gebruik van Skenjezelf vindt enkel geanonimiseerd plaats en rapportering hierover vindt alleen plaats als er voldoende gegevens voorhanden zijn van meerdere respondenten om voor segmenten anonimiteit te garanderen. 

Bij gebruik van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat wij:

 • jou eerst vragen om toestemming voordat wij jouw persoonsgegevens anoniem mogen gebruiken.
 • aan jou laten weten waar we je persoonsgegevens voor gebruiken (zie hieronder).
 • alleen persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn voor wetenschappelijke doeleinden én om rapportages te maken voor de werkgever die niet tot de persoon die de vragen heeft ingevuld, te herleiden is.
 • geschikte beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen.
 • jouw rechten respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te verbeteren of te verwijderen.

Waarom bewaren en gebruiken wij persoonsgegevens?

Als je de website van (S)ken jezelf! bekijkt, een vraag stelt of bijvoorbeeld gebruik maakt van een instrument, dan laat je gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn of andere belangrijke gegevens die we veilig moeten en willen opslaan. Wij houden een overzicht bij van het verkeer op onze website en onze websitebezoekers. Hierin kunnen ook persoonsgegevens staan. Wij kijken alleen naar deze persoonsgegevens als dit past bij onze wetenschappelijke doelen óf het de werkgever helpt om op basis van de anonieme gegevens beleid te maken die de vitaliteit, vaardigheid en wendbaarheid van haar personeel versterkt. Nogmaals, dit zal volledig anoniem gebeuren en alleen wanneer meer dan 30 medewerkers de scan hebben ingevuld. We sturen jouw gegevens niet door aan andere organisaties of personen. We doen dit alleen als dat wettelijk verplicht is. Als er een vermoeden is van fraude of misbruik van onze website kunnen wij je persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten geven. Gegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs nodig is voor het wetenschappelijke onderzoek.

Welke persoonsgegevens vragen wij?

Wij vragen naar:

 • je leeftijd;
 • je geslacht;
 • je hoogst afgeronde opleiding;
 • of je een vast contract hebt of een tijdelijk contract, of je uitzendkracht bent of ZZP-er;
 • hoeveel uur je contractueel werkt;
 • hoeveel jaar je je huidige functie vervult;
 • of je regelmatig of onregelmatig werkt;
 • op welke locatie je werkzaam bent;
 • of je leidinggevende bent.

Vragen?

Via (S)ken jezelf! krijg je toegang tot een omgeving waar je zelf verschillende gegevens kunt opgeven, wijzigen en/of verwijderen. Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of deze voorwaarden, dan kun je contact met ons opnemen via info@skenjezelf.nu